Blogg

Ny ägare till Spring Systems i Torsås AB

Hagens Spring Group har idag 31/3 2017 förvärvat samtliga aktier i Spring Systems i Torsås AB. Hade någon frågat mig för ett år sedan hade jag skrattat. Min plan var att i alla fall vara kvar...LÄS MER

Intressenters behov och förväntningar

Vet ni det för er verksamhet? Det är en av de standardkrav som finns i nya ISO 14001:2015. Syftet med de ganska omfattande ändringarna i miljöledningssystemet är att involvera hela ledningen i arbetet med att nå...LÄS MER

"There is no business on a dead planet."

Citatet är hämtat från Johan Rockströms krönika i DI. I krönikan slår han fast han hur världens ledare skulle reagera om en gigantisk asteroid vad på väg att kollidera med jorden. En global katastrof som skulle...LÄS MER

Framtiden är här- är du med?

2030 skall Sverige minska trafikens utsläpp av växthusgaser med 70 %. 2030 förbjuder Tyskland försäljning av bensin och dieselbilar. Redan nu förbjuder vissa städer bensin och dieselbilar vid smog. Är framtiden här- ja tekniken är definitivt...LÄS MER

Internationella kvinnodagen

Alla ni som sett Fröken Frimans krig vet att det inte var så länge sedan kvinnor stod under männens förmynderskap och fråntogs alla rättigheter som utbildning, tillgång till kvalificerat arbete, rösträtt m.m. Idag firas dagen i...LÄS MER

Glesbygdens framtid

Enligt ekonom Kjell A. Nordström så finns det ingen framtid. Stora delar av landet kommer att ödeläggas till förmån för Stockholm. I övriga delar av landet, som han benämner som skräpytor, kommer det att bo alkoholister,...LÄS MER

Spelar du i rätt division?

I två dagar har vi haft audit från en av våra större tyska kunder. Det innebär att vi blir granskade från topp till tå. Vem som helst på företaget skall kunna svara på frågor- och helst...LÄS MER

Powerladys

Hållbart och förnybart engagerar. Det är den slutsats jag drar efter att ha deltagit i ett intressant och välbesökt frukostmöte. Karin Mattsson Swedbank, Anna Karlsson Kalmar energi samt Karin Lagerlöf Kalmar airport stod för värdskapet denna...LÄS MER

Hållbar matproduktion.

Dagen blogg är delvis hämtad från en krönika i DI av Johan Rockström, professor i miljövetenskap och en stor inspirationskälla. 1995 producerades 75% av vår matförsörjning i Sverige, idag är siffran 50%. Vi måste gynna Svensk...LÄS MER

IUC Kalmar läns seminarieinbjudan om ABCD-teorin.

Vad är det då som gör att denna inspirationsdag, med två mycket kunniga och inspirerande föreläsare, endast fick tre anmälda företag? Övriga deltagare var från offentlig verksamhet. Är det inte intressant att lära sig hur konkurrenskraften...LÄS MER