Blogg

Vad har Älvdalen gjort för bra???

Årets klättrare i Svenskt näringsliv ranking är Älvdalen som steg 96 platser från förra året. Kommunfullmäktiges ordförande förklarar framgången med att det gäller att lyssna på företagarna. Ingen raketforskning precis!

Torsås hamnade på en hedersvärd plats 114, men har gått nedåt de senaste åren. I de sammanfattande omdömena finns Mönsterås på 4:de plats samt på 2:dra plats när det gäller tillämpning av lagar och reglar. BLAND ALLA KOMMUNER I HELA SVERIGE– fattar ni hur bra dom är!!

Anmärkningsvärt, men föga förvånande, är att storstäderna tappar stort. Fem av landets sex största städer når ett nytt bottenrekord i rankningen över företagsklimatet enligt DI. Förklaringen ges av västsvenska handelskammarens VD Jan Trové: ”Det stora problemet är attityden, och då framför allt bland tjänstemännen i kommunen. De saknar förståelse för vad näringslivet behöver”.

Återigen, det småskaliga, har ett enormt försprång om man tar tillvara på möjligheterna. Om man inte förstår att det är näringslivet som skapar tillväxt i en kommun då har man stora problem.

Vad är då syftet med rankingen, jo det är att se var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Hur är inställningen och samarbetet mellan företagare och kommunen.

I enkäten besvaras frågor från både företagare och politiker gällande bl.a. attityder, kompetensförsörjning, infrastrukturfrågor samt kommunens service till företagarna. I Torsås var svarsfrekvensen från företagare och politiker ca 51%, borde vara 100% om ni frågar mig.

En annan fråga jag har svar på är att med ett bra näringslivsklimat blir alla vinnare!