Blogg

Sverige skall bli världsledande

Mitt förra blogginlägg var kanske pessimistiskt, detta beskriver framtidshopp. Det är ju så livet ser ut eller hur.

I nyaste teknik&tillväxt från SWEREA/IVF beskrivs ett projekt som skall hindra mikroplaster att tvättas ur textilier. En mycket viktig forskning eftersom det används mycket polyester och akryl i våra kläder som vid tillverkning, nötning och tvätt tills slut hamnar i våra sjöar och hav.

Jag vänder blad och läser om en avhandling där man tagit fram en metod för att bedöma klädproduktionens miljöpåverkan- därmed finns också ett verktyg att minska densamma, allt från kemikalieanvändning till återvinning.

Sista spännande sidorna handlar om återvinning; Din gamla kavaj blir ny soffa. Där står att läsa att Sverige skall bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Så vänner, det finns framtidshopp även om man ibland ser allt i mörka tecken.