Blogg

Rapport från verkligheten

Jag läste ett intressant inlägg i Barometern från Doktor Lars Wallander om människor som hamnar i kläm av försäkringskassans regler. Doktorn kände sig, med all rätt, ifrågasatt av försäkringskassan som inte godkände läkarnas sjukintyg.

Jag har en rapport från verkligen ur ett företagsperspektiv.

En medarbetare har varit sjukskriven i sex månader. Företaget har en väl fungerande rehabiliteringsplan och både arbetstagare samt arbetsgivare har en positiv syn angående återgång till arbete.

Sjukskrivande läkare har inte kompletterat intyget enligt FK regler och när sexmånaders gränsen uppstår dras sjuklönen (utan förvarning) in och arbetstagaren förväntas återgå till 100% arbete. Arbetsgivaren har i detta läget inte fått någon information.

Vad innebär detta? (ur arbetstagarens perspektiv är det solklart ett stort stressmoment samt oro inte minst ekonomiskt). Men om vi nu helt och fullt fokuserar på arbetsgivaren…..

En anställd som har anpassade arbetsuppgifter dvs., är under rehabilitering, tvingas återgå till sitt arbete och förväntas prestera 100% från en dag till en annan. Tror någon på allvar att det fungerar?

Arbetsgivaren inser i detta läget att den anställde inte kan prestera fullt, vilket innebär att kamraterna på avdelningen får dra ett tungt lass. Ytterligare risk för ett arbetsmiljöproblem …

Detta sker dagligen över hela landet med stor negativ påverkan ur både ett arbetstagar samt arbetsgivarperspektiv. Arbetsgivaren betalar redan stora skatter och arbetsgivaravgifter för att bl.a. den offentliga vården skall fungera. I brist på detta får arbetsgivaren dra ett tungt lass. Självklart skall arbetsgivaren förebygga samt rehabilitera i de fall arbetsskador uppstår- men om så inte är fallet?

Arbetsgivaren borde få förtroendet att (tillsammans med den sjukskrivne medarbetaren och företagshälsovården och gärna i samverkan med sjukvård och försäkringskassa) bedöma hur återgången till arbetet skall ske, i vilken takt och med vilken anpassning.

Själv är jag förtvivlad hur sjukskrivna OCH arbetsgivare behandlas i landet Sverige.