Blogg

Hållbara investeringar.

Vad är viktigt för dig när du placerar pengar?

Avkastning brukar de flesta svara. Visst vill man ha avkastning på kapital, men till vilket pris som helst?
Kan du tänka dig köpa aktier i företag som bryter mot FNs klimatmål och UN PRI (ansvarsfulla etiska investeringar).

Tror du att du kan påverka utvecklingen?

Investerare som ställer krav på sin bank och sina förvaltare att arbeta aktivt med hållbara företag ger resultat.

Om investerare väljer bort företag med tvivelaktig affärsmoral då blir inte dessa långlivade.

Hållbarhet måste ske parallellt miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Man måste ha ett ägardirektiv, policys samt långsiktiga mål för att det skall vara trovärdigt.

Visst det är kanske så att du som privatperson inte gör snabba klipp, men om du investerar i miljöteknikföretag, hållbara tjänster och produkter och företag som uttalat arbetar med hållbarhetsmål så investerar du faktiskt vi vår och kommande generationers framtid.

Så var besvärlig, fråga din bank, dina förvaltare eller de företag du köper aktier i hur dom arbetar för ett hållbart samhälle!