Blogg

Glädjande nyheter

På DI:s framsida idag finns tre glädjande miljönyheter.

I DI Ledarspalt står att läsa om Los Angeles befolkning som kräver ren luft att andas. Hamnen i LA som står för det största utsläppen av smogbildande föreningar och har under många år ställt tuffa miljömål.

Nu har man satt världens hårdaste krav på lastbilsflottan som kör till och från hamnen. 2023 skall utsläpp av smogbildande föroreningar vara nära 0, 2035 0. Detta kommer att driva på utvecklingen i hela världen var så säker.

Andra positiva nyheten finns att läsa i Johan Rockströms krönika. Förnybar energi fördubblas vart femte år och kommer att slå ut både kol och olja för att uppnå en fossilfri värld 2050. I Sverige kommer vi att ha en helt förnybar fordonsflotta 2027, om allt går enligt planerat.

Slutligen läser jag om den 90-åriga aktielegenden László Szombatflavy som har donerat en halv miljard till en stiftelse. Ändamålet är att upplysa om riskerna med vår tids stora utmaningar = klimatförändringar, befolkningsexplosionen samt massförstörelsevapen.

Nu skall de dela 40 miljoner SEK. i prispengar till den/de som kan visa upp konkreta förslag på lösningar av problemen. 2700 förslag har inkommit.

Helt plötsligt känns världen lite mer hoppfull!!