Blogg

Energifullt

Spring Systems har blivit invalda i ett spännande energinätverk. Projektansvarig är Energikontor sydost.

I fyra år skall vi och 10 företag nätverksträffas för att lära oss allt om energieffektivisering.  Till vår hjälp har vi experter från bl.a. energimyndigheten, ÅF och energikontor sydost.

40 liknande nätverk finns nu runt om i landet.  Målet är att vi tillsammans skall spara 15% av vår nuvarande energiförbrukning.

För att veta var vi idag befinner oss har vi genomfört en kartläggning av våra energiflöden. Det omfattar all energi som el, fordonsbränsle, fjärrvärme etc. Allt uppdelat på minsta kWh. Redan här har vi fått tips och ideér på åtgärder.

En del åtgärder kräver investeringar, men det viktigaste är att alla på företaget jobbar med förbättringar för att ta bort slöserier. I många fall handlar det om att faktiskt ändra ett beteende. Företag som jobbar lean har redan strukturen.

I går var första träffen som ägde rum i vackra Olofström. En spännande föreläsning stod Kaj Abbestam för. Hur man arbetar i nätverk var hans rubrik.

Även en representant för energimyndigheten var på plats. För er som är nyfikna finns mycket spännande information på deras hemsida gällande energispartips, stöd för kartläggning m.m.

Jag kommer då och då ge rapporter hur det går för oss, men ett är klart; 15% skall vi klara!